Caminhão de reboque RENAULT Dci 120 para venda em leilão

PDF
Está interessado no anúncio?
Contacte o vendedor
1/25
Preço:
— (leilão)
fazer uma oferta
Contacte o vendedor
Marca RENAULT
Modelo Dci 120
Tipo caminhão de reboque
Ano 2007
Quilometragem 216570 km
Capacidade de carga 1415 kg
Peso bruto 3500 kg
Peso líquido 2085 kg
Localização Suécia
Data de publicação mais de um mês
ID Autoline WM19244
PDF

Descrição

Dimensões totais comprimento - 7.05 m, largura - 2.06 m
Motor
Potência 119.72 cv (88 kW)
Combustível gasóleo
Caixas de velocidades
Tipo manual
Eixos
Eixos 2
Estado
Estado usados
Descrição
Cor branco

Informação adicional:

Inglês Alemão Estónio Lituano Letão Polaco Sueco
Renault Master Dci 120
88 Kw
Annual model 2007 - 21657 mil
Remote controlled winch, traction ~ 6 tons
Inspected until 2020-02-29
Annual tax SEK 5642
2 passengers
Total weight 3500 kg
Service weight 2085 kg
Max load 1415 kg
Flat total length 4.72 m
(flat section flat 2.62 m + inclined plane 2.10 m)
Light ramp backwards 1.2 m
Cargo ramps under flakes
Small damage left screen, see picture
Other information see pictures and film
Renault Master Dci 120
88 Kw
Jahresmodell 2007 - 21657 Mio.
Ferngesteuerte Winde, Traktion ~ 6 Tonnen
Geprüft bis zum 29.02.2010
Jährliche Steuer 5642 SEK
2 Passagiere
Gesamtgewicht 3500 kg
Dienstgewicht 2085 kg
Maximale Belastung 1415 kg
Flache Gesamtlänge 4,72 m
(Flachschnitt flach 2,62 m + schiefe Ebene 2,10 m)
Lichtrampe rückwärts 1,2 m
Laderampen unter Flocken
Kleiner Schaden linker Bildschirm, siehe Bild
Weitere Informationen siehe Bilder und Film
Renault Master Dci 120
88 Kw
Aastane mudel 2007 - 21657 mln
Kaugjuhtimisega vints, veojõu ~ 6 tonni
Ülevaatus kuni 2020-02-29
Aastane maks 5642 Rootsi krooni
2 reisijat
Kogukaal 3500 kg
Teeninduskaal 2085 kg
Maksimaalne koormus 1415 kg
Lame kogupikkus 4,72 m
(tasane sektsioon tasane 2,62 m + kaldtasapind 2,10 m)
Kerge kaldtee taha 1,2 m
Kauba kaldteed helveste all
Väike kahjustus vasak ekraan, vaata pilti
Muu teave vaata pilte ja filmi
„Renault Master Dci 120“
88 Kw
Metinis modelis 2007 - 21657 mln
Nuotoliniu būdu valdoma gervė, traukos jėga ~ 6 tonos
Apžiūrima iki 2020-02-29
Metinis mokestis 5642 SEK
2 keleiviai
Bendras svoris 3500 kg
Tarnavimo svoris 2085 kg
Maksimali apkrova 1415 kg
Plokščio bendras ilgis 4,72 m
(plokščias pjūvis lygus 2,62 m + pasvirusi plokštuma 2,10 m)
Šviesos rampa atgal 1,2 m
Krovinių rampos po dribsniais
Mažas apgadinimas kairiajame ekrane, žiūrėkite paveikslėlį
Kita informacija žiūrėkite paveikslėlius ir filmą
Renault Master Dci 120
88 Kw
Gada modelis 2007 - 21657 mil
Tālvadības vinča, vilce ~ 6 tonnas
Pārbaudīts līdz 2020-02-29
Gada nodoklis SEK 5642
2 pasažieri
Kopējais svars 3500 kg
Servisa svars 2085 kg
Maksimālā slodze 1415 kg
Dzīvokļa kopējais garums 4,72 m
(plakana sekcija plakana 2,62 m + slīpa plakne 2,10 m)
Gaismas uzbrauktuve atpakaļ 1,2 m
Kravas rampas zem pārslām
Neliels bojājums kreisajā ekrānā, skatiet attēlu
Citu informāciju skatīt attēlos un filmā
Renault Master Dci 120
88 Kw
Model roczny 2007 - 21657 mln
Wciągarka zdalnie sterowana, przyczepność ~ 6 ton
Sprawdzone do 2020-02-29
Roczny podatek 5642 SEK
2 pasażerów
Masa całkowita 3500 kg
Masa eksploatacyjna 2085 kg
Maksymalne obciążenie 1415 kg
Całkowita długość mieszkania 4,72 m
(płaski przekrój płaski 2,62 m + nachylona płaszczyzna 2,10 m)
Lekka rampa do tyłu 1,2 m
Rampy ładunkowe pod płatkami
Mały lewy ekran obrażeń, patrz zdjęcie
Inne informacje patrz zdjęcia i film
Renault Master Dci 120
88 Kw
Årsmodell 2007 - 21657 mil
Fjärrstyrd winch, dragkraft ~6 ton
Besiktad till 2020-02-29
Årskatt 5642kr
2 passagerare
Totalvikt 3500 kg
Tjänstevikt 2085 kg
Max last 1415 kg
Flak total längd 4,72 m
(plan del flak 2,62 m + lutande plan 2,10 m)
Ljusramp bakåt 1,2 m
Lastramper under flak
Liten skada vänster skärm, se bild
Övrig information se bilder och film
Dicas sobre a compra
Importante
A presente oferta tem caráter meramente informativo. Para mais informações, queira contactar o vendedor.
Dicas de segurança

Anúncios similares